Školské pomôcky na výtvarnú výchovu

Jedným z odborných predmetov, ktoré si vyžadujú špeciálne vybavenie je aj výtvarná výchova. Školské pomôcky na výtvarnú výchovu vyberáme spolu s vyučujúcimi výtvarnej výchovy, ktorí určujú presné druhy a počty školských pomôcok, ktoré si výtvarná výchova vyžaduje. Prostredníctvom výberu na mieru zabezpečíme, že každý žiak má k dispozícii práve tie školské pomôcky na výtvarnú výchovu, ktoré odporúča jeho škola.

V prípade hromadného nákupu učebných pomôcok je potrebné zabezpečiť ich vhodné skladovanie. Pokiaľ sa skladovanie uskutočňuje v odbornej učebni či kabinete, majú žiaci školské pomôcky na výtvarnú výchovu k dispozícii vždy počas vyučovania a nie sú zaťažovaní ich prenosom a uskladňovaním. Vhodne skladované pomôcky majú dlhšiu trvanlivosť.

Špeciálne školské pomôcky na výtvarnú výchovu obsahujú:

 • Ochranné oblečenie – zástera alebo plášť
 • Ochranný obrus na stôl – odporúčame igelitový obrus, ktorý je nepremokavý a umývateľný
 • Vrecko na výtvarnú výchovu – umývateľné, nepremokavé, dostatočne veľké
 • Fľaša na vodu – nerozbitná
 • Handrička na utieranie štetcov
 • Vodové farby
 • Temperové farby
 • Špeciálne umelecké farby
 • Štetce
 • Paleta
 • Farbičky
 • Voskové farbičky
 • Lepidlo – vysúvacie tyčinky a disperzné lepidlo
 • Nožnice

Ďalšie potreby pre výtvarníkov zahŕňajú:

Školské pomôcky na výtvarnú výchovu zabezpečíme pre vás komplexne a bez starostí. Zaistíme vám pritom nasledovné výhody:

 1. Vyhovujúco a kompletne – školské pomôcky na výtvarnú výchovu dodáme podľa výberu vyučujúceho výtvarnej výchovy v počte, aby pokryli celý školský rok.
 2. Kvalitne – naša značka je zárukou kvality. Dávame žiakom možnosť pracovať s kvalitnými výtvarnými pomôckami.
 3. Výhodne – množstevnými objednávkami šetríme výdavky rodičov na výtvarnú výchovu detí o viac ako 50%.
 4. Efektívne – hromadnou objednávkou vytvárame priestor na zabezpečenie neštandardných a finančne náročnejších pomôcok a materiálov.
 5. Osobne a individuálne – naši obchodní zástupcovia sú pripravení poradiť vyučujúcim pri vypracovaní objednávky, odporučiť optimálne riešenie, navrhnúť možnosti a odpovedať na odborné otázky.
 6. Bez starostí – školské pomôcky na výtvarnú výchovu dodáme priamo do vašej školy.