Pravítko

Najlepšie veci sú väčšinou tie najjednoduchšie. Jednoduchá ale praktická doštička, ktorá pomáha nielen rysovať, ale aj podčiarkovať či inak oddeľovať texty, odseky, state. Pravítko zaujíma svoje miesto nielen v škole, ale aj v praxi. Technické kreslenie, strojárstvo či stavebníctvo sa bez pravítka nezaobídu. Možno práve preto, že pravítko aj napriek svojej jednoduchosti ukrýva viacero možností využitia.

 

Pravítko a jeho funkcie

 • rysovanie – na papier, na tabuľu, na iné povrchy
 • počítanie – špeciálne pravítko s logaritmickou stupnicou umožňuje robiť jednoduché aj zložitejšie výpočty
 • podčiarkovanie –  pravítko pomáha robiť rovné čiary rýchlo a jednoducho
 • oddeľovanie textov, odsekov a pod. – oddeliť oblasti či zavrieť ich do tabuľky nie je žiadny problém
 • rezanie a trhanie papiera pravítko je aj praktická pomôcka na rovné oddeľovanie
 • pravítko ako záložka – jednoduché a efektné zároveň

 

Pravítko a jeho druhy

 • pravítko podľa materiálu
  • plastové (transparentné a dymové pravítko)
  • drevené
  • oceľové
  • hliníkové
 • pravítko podľa tvaru
  • obdĺžnikové pravítko
  • pravítko trojuholník
  • uhlomer
  • príložník
  • prizmatické pravítko (ploché a vejárové prizmatické pravítko)
 • špeciálne pravítka
  • pravítko s ryskou
  • pravítko s uhlomerom
  • logaritmické pravítko
  • pravítko pre ľavákov
  • iné
 • súpravy pravítok

 

Dobré papiernictvo vám okrem pravítok ponúka aj iné rysovacie potreby a pomôcky ako sú:

 • šablóny
 • kružidlo
 • technické perá, tuše
 • rysovacie dosky
 • tubusy

 

Vyberte si vhodné pravítko pre vaše potreby v Dobrom papiernictve.