Mapy

Geografické mapy

Nevyhnutnými pomôckami na vlastivedu, zemepis a geografiu sú geografické mapy. Geografické mapy predstavujú zjednodušený a zmenšený obraz Zeme. Podľa zamerania môžeme geografické mapy rozdeliť do viacerých skupín. V závislosti od druhu vyučovania si môžete zvoliť nasledovné mapy podľa vášho výberu:

a) všeobecné geografické mapy

b) špeciálne – tematické mapy

- fyzickogeografické mapy

- socioekonomické mapy

- mapy životného prostredia

1. Mapy podľa vzniku: pôvodné mapy a odvodené mapy

2. Mapy podľa topografickej premietne: plány, topografické mapy a geografické mapy

3. Mapy podľa mierky: mapy malej, strednej, veľkej mierky a plány

4. Mapy podľa povahy vyjadrenia skutočnosti: analytické mapy, syntetické mapy a komplexné mapy

5. Mapy podľa formy vyjadrenia skutočnosti: kreslené mapy, digitálne mapy a obrazové mapy

Podľa veľkosti a umiestnenia si môžete zvoliť geografické mapy, ktoré sa vám hodia do konceptu vášho vyučovania:

  • nástenné mapy – geografické mapy väčších rozmerov je možné buď umiestniť na stenu natrvalo alebo jednoducho zavesiť na tabuľu či stenu počas vyučovacej hodiny, ktorá si to vyžaduje. Rolovacie nástenné mapy s možnosťou zavesenia sú praktické, prenosné a jednoducho skladovateľné.
  • stolové mapy – menšie geografické mapy je možné jednoducho zložiť a rozložiť priamo na stole či žiackej lavici. Stolové mapy sú ideálne na prácu v skupinách, vypracúvanie úloh a projektov, ktoré si vyžadujú, aby mal každý žiak mapu k dispozícii. Stolové mapy je možné pomocou vhodne zvolenej interaktívnej techniky využiť interaktívne. Preklik na vizualizéry, dataprojektory
  • súbory máp – atlasy preklik
  • glóbusy

Pomôžeme vám zorientovať sa a odporučíme vám najvhodnejšie geografické mapy pre vaše vyučovanie. Napíšte nám vaše požiadavky, nájdeme pre vás riešenie.