Kalkulačky

Keďže ľudia sa odpradávna usilovali zjednodušiť si život, aj vývoj kalkulačky píše svoju históriu už niekoľko tisícročí. Vývoj prístroja na počítanie začal pred 5000 rokmi v Malej Ázii, odkiaľ sa rozšíril do Európy aj celého sveta, za čo sme mu dnes nesmierne vďační. Veď bez kalkulačky ako zariadenia na realizovanie výpočtov, si dnes život ani nevieme predstaviť. Kalkulačky máme takmer všade – v počítači, v mobile, laptope, tablete… Bez kalkulačky už nevypočítame ani základné operácie.

Dnešné kalkulačky a ich funkcie sú už ďaleko pred svojimi prvými predchodcami určenými len na sčítanie, odčítanie a obmedzený rozsah operácií. Dnešný sortiment ponúka množstvo značiek, veľkostí, designov a hlavne matematických a štatistických funkcií, ktoré uľahčujú počítanie po všetkých stránkach.

 

Vyberte si kalkulačky rôznej veľkosti a použitia podľa vašich potrieb:

  • stolové kalkulačky – nazývané tiež kancelárske kalkulačky sú vhodné na bežné výpočty v kanceláriách, úradoch, bankách, poisťovniach a pod.
  • kalkulačky s displejom
  • kalkulačky s tlačiarňou
  • vreckové kalkulačky – kalkulačky malých formátov, vhodné pre domáce použitie a použitie v školách
  • kalkulačky s funkciami – ponúkajú množstvo matematicko-štatistických funkcií
  • vedecké kalkulačky

 

V sortimente kalkulačky Vám ponúkame nasledovné kvalitné značky:

  • kalkulačky SENCOR
  • kalkulačky CASIO

 

Kalkulujte s nami. Vyberte si kalkulačky podľa vašich potrieb v Dobrom papiernictve.